Der er den 22. august udsendt et opdateret Notice of Race.

Notice og Race kan findes her: